Zašto je content marketing idealan vid promocije u 2019. godini?

Content marketing (content – eng. sadržaj) je strateški marketinški i poslovni proces fokusiran na kreiranje i distribuciju značajnog, relevantnog i dosljednog sadržaja da bi se privukla i zadržala jasno definisana publika i ultimativno, pokrenula na kupovinu.

Popularnost content marketinga porasla u posljednjih deset godina sa rastom weba 2.0 kad su stranice prestale biti statične i postale više dinamične i interaktivne. Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo pratiti ponašanje korisnika i imati podatke o njima, što čini marketinške aktivnosti efektnijim.

Zar nije sjajno obraćati se samo onima kojima je vaš proizvod i namijenjen?

Dajući publici validne informacije i sadržaj, gradimo naš odnos s njima, uspostavljamo njihovo povjerenje, pozicioniramo se kao eksperti u onome čime se bavimo što vodi do olakšavanja odluke o kupovini kad s kupcem u procesu content marketinga dođemo do te faze. Dakle, da bismo komunicirali sa našom publikom, moramo kreirati sadržaj, a sadržaj je jednostavno, poruka koju ispostavlja vaša content strategija. Postoji jako mnogo načina na koji možete prenijeti svoju poruku: blogovi, vlogovi, infografike, webinari, email marketing, website, društvene mreže, printani materijali, itd. Osnovni zadatak sadržaja je da povuće publiku iz jedne faze u drugu, a tri faze content marketing metodologije su attract- engage- convert. U prijevodu, vaš sadržaj bi trebao da privuče pravu, odnosno, ciljanu publiku na vaš website, pretvori ih u “leadove” (potencijalne kupce) i naposlijetku, pretvori ih u kupce. – objasnila je direktorica agencije EBBE COMMSEma Alagić, koja svojim klijentima pomaže da unaprijede prodaju i promotivne aktivnosti putem content marketinga i PR-a.

Za content marketing možemo reći i da je sinergija PR-a i oglašavanja, što ga ne odaljava od činjenice da za krajnji cilj ipak ima prodaju.

Dakle, zaključujemo da sadržaj bez cilja je samo “objavljivanje radi objavljivanja”. Sadržaj sa ciljem je objavljivanje radi benefita kao što je prodaja. Praćenje ponašanja publike i precizno targetiranje su jedan od osnovnih elemenata koji prethodi gradnji baze potencijalnih kupaca a potom i pametnim korištenjem analitike baze podataka koja se dobija na osnovu usmjerenog sadržaja.