Ema Alagić: Zašto je content marketing idealan vid online promocije

Oglašavate se online ali niste zadovoljni učinkom?
Uspješna prodajna komunikacija se zasniva na vrlo jednostavnom konceptu, tako što prodaje rješenje ili benefit koje kupac treba a ne apriori proizvod ili uslugu.
Tako, slikovito rečeno, farmaceut ne prodaje lijek već zdravlje, kozmetičar ne prodaje kremu već lijepu kožu a električar ne prodaje rasvjetu nego osvijetljen dom.
Ukoliko razmislite šta vas je navelo na razmišljanje da vam je neki proizvod potreban, prije će biti da je vijest koju ste čuli i pročitali o svrsi koju proizvod ima, a vrlo moguće da to nije bio tekst koji direktno govori o samom proizvodu.
Online marketing ponudio je marketarima priliku da analitikom i pametnim alatima unaprijede put potencijalnog kupca u svoju korist, upravo kroz informativni sadržaj koji  optimizacijom selektira potencijalne kupce prema interesu i vodi ih kroz prodajni kanal.
Direktorica marketing agencije EBBE COMMSEma Alagić, objasnila je na koji način content marketing funkcioniše i kako kompanije mogu imati dugoročne benefite kroz ovaj način oglašavanja.
Content marketing je baziran na tome da ponudi relevantnu i korisnu informaciju koja treba osobi koja se zanima za određenu temu, čije je rješenje, ispostaviće se, proizvod koji prodajemo.
Content marketing ima jasnu metodologiju putem koje pronalazi potencijalne kupce, uspostavlja čvrstu komunikaciju s njima i u posljednjoj fazi ostvaruje prodaju. Upravo u toj metodologiji poznatoj i kao “attract – engage – convert” se jasno ogleda neinvazivan pristup kupcu koji ima veći potencijal za izgradnju dugoročnih odnosa sa klijentima.
Prema posljednjem istraživanju Content Marketing Instituta, najuspješnije kompanije u svojim B2B kampanjama troše 40% budžeta na content marketing godišnje. 

Content marketing nam je dao veoma široku paletu mogućnosti kako da ne budemo dosadni svojim potencijalnim kupcima i da im ponudimo sadržaj koji će sami željeli da klikaju, što nam u startu daje prednost. Nakon toga, u nekoj od narednih faza, u remarketingu se istim tim “leadovima” (potencijalnim kupcima) javimo sa direktnim oglasima. U iskustvu koje imamo sa našim klijentima, ova metodologija nam se pokazala iznimno učinkovitom i nastojimo svim svojim klijentima koji povjere svoje digitalne kampanje agenciji EBBE COMMS da predložimo content marketing kampanju da osjete učinak i dobiju benefite po pitanju brandinga, SEO optimizacije i drugih trajnih koristi.” – pojasnila je AlagićŽelite saznati kako bi izgledala content marketing kampanja za Vašu kompaniju ili konkretan proizvod/uslugu koju nudite?