Kraj godine idealno vrijeme za team building aktivnosti u kompanijama

Posljednjih nekoliko mjeseci u godini je period kad veliki broj kompanija za svoje uposlene organizuje team building treninge i aktivnosti kako bi poboljšala radnu atmosferu, ali i nagradila uposlene za proteklu radnu godinu. 

Prema istraživanjima, team bulding treninzi prilika su da se kod uposlenih vrati motivacija za rad, a samim tim i produktivnost, no nije svaki team bulding trening jednako efikasan.
Marketing agencija EBBE COMMS koja redovno svojim klijentima pruža usluge interatkivnih treninga unapređenja poslovnih vještina i team buldinga, tvrdi kako samo edukacija bez zanimljivog interaktivnog programa ili samo zabava nemaju dovoljnu efikasnost. Vrijeme iskorišteno na radionicama učesnicima treba da ponudi novo znanje koje će im biti korisno za budući rad, ali i opuštajući zabavni program koji će im sticanje novog znanja učiniti nenapornim i lijepim uspomenama.
Sinergija ove dvije komponente je ključna ali i teško ostvariva, pa mi kroz programe koji su u našoj ponudi, nastojimo objediniti ugodnu atmosfera, edukativni segmenti i interaktivne igre s ciljem skretanja pažnje na pojedine poslovne vještine i jednostavne načine za njihovo unapredjenje. Kraj godine je vrijeme kada posao ide “opuštenijim” tempom a interaktivni treninzi za timove mogu biti vrlo korisni za motivaciju i podsjećanje na pripadnost timu koje je ključno za uspjeh i produktivnost svake organizacije.