Tri savjeta kako poboljšati energiju u timu

Analiza sposobnosti tima

Energija u timu ovisi o svakom članu zasebno. Koliko puta ste mogli primijetiti kako jedna radišna i kvalitetna osoba na pravoj poziciji može da pokrene ostatak ekipe.

Svaka osoba je potencijal da osnaži tim i pristupi problemu i prilikama na drugačiji način. Ostali članovi tima trebaju znati šta čini svaku osobu kvalitetnom tako da međusobne razlike mogu biti iskorištene da se postigne maksimum u izvedbi posla. Ponašanje članova tima može biti upotrebljeno za ocjenjivanje njihovih radnih sposobnosti, sposobnosti rizikovanja, komunikacijskih i drugih vještina.

Stoga, prije planiranja korisno je napraviti analizu i sagledati sposobnosti svakog člana tima posebno. Obična SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)analiza će omogućiti uvid u to da li je potrebno dodatnog ulaganja u vještine i znanje članova tima kako bi se ostvario zacrtani cilj, što naknadno utiče na energiju u timu.

Vizija

Da bi radio energično, posvećeno i sa entuzijazmom, tim mora znati smjer kojim se kreće. Vizija tima mora biti u skladu sa misijom i ciljevima organizacije. Tim također treba razumjeti svoju svrhu – šta je to što ga čini drugačijim u odnosu na druge timove, koji su rezultati kojima teži. Kako bi se vizija pretvorila u realnost, neophodno je da se sistematski postave ciljevi, planovi akcije te izvedbene mjere. Važno je planirati putanju od sadašnjeg trenutka pa do situacije u kojoj se želi biti, kroz sagledavanje zadataka. Ljudima je uglavnom teško raditi ako im nije sasvim jasno šta treba da rade. U veoma energičnom timu, svi članovi potpuno razumiju opis zadatka, svoju ulogu u timu, svoje odgovornosti, i šta je najvažnije, ono šta mogu uraditi najbolje.

Pravila ponašanja u timu

Razvijanje osnovnih pravila ponašanja koja su u skladu sa dogovorenim i zajedničkim vrijednostima u timu, također je vrlo važno kako bi se osigurali opstanak i efikasnost tima. Jednom kada tim nađe odgovore na ova pitanja, može se fokusirati na to šta je potrebno kako bi se postigli rezultati. To znači izvođenje treninga a razvoj zahtijeva procjenu te uspostavu sistema za timsko učenje na način da svi članovi tima kontinuirano mogu usavršavati svoje vještine.

Korporativni team building treninzi idealan su način da ojačate svoj tim, uvedete promjene u navikavama uposlenika i poboljšate energiju u timu.

Ojačajte svoj tim. Povećajte produktivnost svog tima za 100% team building treningom, koji za Vas žele organizovati Marketing agencija EBBE COMMS.