Održan webinar o vođenju predizbornih kampanja, prvi put u BiH

U srijedu 31.08.2016. održan je prvi webinar o vođenju predizbornih kampanja u Bosni i Hercegovini, kojem su prisustvovali politički kandidati iz BiH, Hrvatske i Crne Gore.

Webinar “Kako voditi predizbornu kampanju online i offline” organizovale su Agencija za komunikacije EBBE COMMS i Agencija za digitalni marketing COVER, pa su tako i moduli bili podijeljeni na online i offline kampanju. Predavači su bili Ema Bukovica iz agencije EBBE COMMS i Admir Velić iz agencije COVER.

Osim predavanja koja su bila ponuđena u modulima, ovaj webinar je bio interaktivnog karaktera gdje su učesnici i učesnice postavljali pitanja u realnom vremenu predavačima i na njih dobijali odgovore.

Veliki broj učesnika izrazio je svoje oduševljenje steknutim znanjem, te besplatnim materijalima koje su dobili putem maila nakon samog webinara.

Svi zainteresovani koij nisu imali mogućnost učestvovati mogu kupiti snimak webinara. Za više informacija, kontaktirajte nas putem maila na ema@ebbecomms.com ili seminar@cover.ba.